MUSIKKUNDERVISNING


Oppdal musikkskole tilbyr individuell opplæring på flere instrumenter for både barn, ungdom og voksne. Det vil også bli holdt ulike kurs og gruppetilbud for enkelte instrumentgrupper. Innholdet i undervisningen tilpasses den enkelte elevs nivå og utvikling. Godt samarbeid med foresatte blir høyt prioritert.

Opplæring tilbys på flere instrumenter. Listen nedenfor viser noen av instrumentene du kan velge:

 • Gitar, bass, mandolin, ukulele
 • Perkusjon og slagverk
 • Kontrabass, cello
 • Piano
 • Trompet, trombone, althorn, euphonium  
 • Saksofon

Finner du ikke ønsket instrument på listen kan du kontakte Oppdal musikkskole som vil prøve å hjelpe deg.

Oppdal musikkskole leier ut instrumenter ved behov. Enkelte instrumenter har noe lengre leveringstid fra forhandler. Ved behov for å leie instrument anbefales det derfor å avklare dette så raskt som mulig. 

 • Pris leie: kr 500,- pr semester


Ønsker du å kjøpe nytt eller brukt instrument kan jeg hjelpe med valg av instrument, eller videreformidle kontakt med eventuelle selgere av både nye og brukte instrumenter. 

INDIVIDUELL OPPLÆRING


Individuell opplæring tar utgangspunkt i den enkelte elevs nivå og utvikling. Det legges opp til at eleven skal oppnå gode ferdigheter på instrumentet og oppleve mestringsglede. Tett samarbeid med foresatte i forhold til oppfølging og øving er viktig for å lykkes med dette.


Elevene må disponere instrument som de kan ha med på opplæringen ved Oppdal musikkskole, og til egenøving hjemme. Elever på piano og slagverk trenger ikke ta med instrument på opplæringen, men må ha instrument hjemme.

 

 • Varighet: 38 uker pr år/ 20 minutter / 
 • Pris: kr 4370,- pr. semester
 • Åpningstilbud: 900,- frem til 1. juli 2021

GRUPPEOPPLÆRING


Opplæring i gruppe kan i noen tilfeller tilbys på gitar, strykeinstrumenter og band-instrumenter. Forutsetningen for å gi tilbudet vil være avhengig på antall søkere, og at det er mulig å sette sammen funksjonelle grupper med tanke på utvikling for den enkelte elev i gruppen.


Elevene må disponere instrument som de kan ha med på opplæringen ved Oppdal musikkskole, og til egenøving hjemme. Elever på piano og slagverk trenger ikke ta med instrument på opplæringen, men må ha instrument hjemme.

 

 • Varighet: 38 uker pr år/ 40 minutter / 
 • Pris: kr 3800 ,- pr. semester
 • Gruppestørrelse: 4-6 elever
 • Åpningstilbud: 900,- frem til 1. juli 2021

VOKSNE/ELDRE ELEVER


Oppdal musikkskole tilbyr også individuell opplæring og gruppeopplæring for voksne elever. Opplæringen legger vekt på den enkeltes nivå og utvikling. Tilbud om gruppeopplæring vil være avhengig av antall søkere.


Elevene må disponere instrument som de kan ha med på opplæringen ved Oppdal musikkskole, og til egenøving hjemme. Elever på piano og slagverk trenger ikke ta med instrument på opplæringen, men må ha instrument hjemme.

 

 • Varighet: 38 uker pr år/ 20 minutter / 
 • Pris: kr 4370,- pr. semester
 • Åpningstilbud: 900,- frem til 1. juli 2021

ELEVER - EKSTRA BEHOV


Vidar Birk har erfaring fra undervisning av elever med fysiske utfordringer og mennesker med psykisk utviklingshemning. Dersom spesielle behov tilsier det kan undervisningen utføres hjemme hos eleven. Det legges opp til tett samarbeid med foresatte i forhold til oppfølging og øving. 


Elevene må disponere instrument som de kan ha med på opplæringen ved Oppdal musikkskole, og til egenøving hjemme. Elever på piano og slagverk trenger ikke ta med instrument på opplæringen, men må ha instrument hjemme.

 

 • Varighet: 38 uker pr år / 20 minutter / 
 • Pris: kr 4370,- pr. semester
 • Tilleggskostnad etter avtale ved hjemmeundervisning
 • Åpningstilbud: 900,- frem til 1. juli 2021