VIDAR BIRK


Utdannet musikkpedagog fra Norges musikkhøgskole, hvor han tok sin hovedfagseksamen i musikkpedagogikk våren 2003. Birk oppnådde da tittelen Candidatus Musicae.


Vidar Birk startet sin musikkarriere i kulturskole, skolekorps og kor. Derfra gikk veien til musikklinjen på Skeisvang videregående skole i Haugesund. Musikk grunnfag ble fullført sammen med allmennlærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark våren 1999 og mellomfag i musikk ble fullført ved Universitetet i Oslo våren 1999.

Ved Norges musikkhøgskole tok han hovedfag i musikkpedagogikk, med dirigering som hovedinstrument, våren 2003.

Høsten 2021 starter Birk på studiet utøvende klassisk kontrabass ved musikkkonservatoriet i Trondheim (NTNU). 

Praksis


Rektor Engerdal kulturskole

August 2016 -  juli 2020

Musikkpedagog Engerdal kulturskole

August 2016 - juli 2020

Dirigent Oppdal mannskor

August 2014 - juli 2016

Dirigent Oppdal musikkkforening

August 2011 - juli 2015

Kommunalsjef Folldal kommune

August 2011 - juli 2015

Musikkpedagog Tysvær kulturskole

August 2008 - juli 2011

Musikkpedagog og avdelingsleder Haugesund kulturskole

August 2006 - juli 2011

Musikkpedagog Karmøy kulturskole

August 2005 - juli 2011

Utgivelser


"Trompet-embouchure: hvordan arbeide for å utvikle en god embouchure i forbindelse med spill på trompet, og hvilke konsekvenser får dette for undervisningen."

Oslo: Norges musikkhøgskole, 2002


"Sound of mountains" 

Haugesund: SoundCloud, 2011 

komponist: Vidar Birk

Innspilling alle instrumenter: Vidar Birk


"Double bass improvisation" 

Oppdal: SoundCloud, 2017

Komponist: Vidar Birk

Innspilling alle instrumenter: Vidar Birk